"ATT MÖTA MÄNNISKOR I KRIS"

Människor i kris möter vi både i arbete och privat. För många är det svårt att veta hur man kan förhålla sig, vad man ska säga m.m. Är Du dessutom chef eller arbetsledare är förväntningarna på Din sociala kompetens stora.

Numera ingår också i arbetsmiljölagen att varje företag skall ha en beredskap att möta människor i kris.

MÅL:

Uppnå fördjupad kunskap, självkännedom och inlevelseförmåga så att Du i mötet med människan i förändring/kris får en bättre handlingsberedskap.

INNEHÅLL:

  • Att vara i kris - krisbegreppet
  • Olika kriser
  • Krisreaktioner
  • Krisen som möjlighet till utveckling
  • Att vara chef/medmänniska i kris
  • Egna känslor och reaktioner
  • Självkännedom - stresshantering
  • Förhållningssätt och bemötande
  • Att samtala med människor i kris


Innehållet och omfattning i tid anpassas till gruppens/företagets behov.

Till kursen finns ett kompendium.

Välkommen att höra av Er till mig för vidare information!