LIVS- OCH KARRIÄRPLANERING

Att ha balans i livet, att känna lust och glädje i såväl arbete som fritid är viktigt för vår fysiska och psykiska hälsa. Livs- och karriärplanering är en väg att hitta den inspiration och de möjligheter till förändring som du kanske just nu behöver.

Livs- och karriärplaneringen kan också vara en hjälp att hitta tillbaks till den lust och glädje som Du kände när Du var ny på din arbetsplats. Den kan också ge dig en bra grund för ett bättre utvecklingssamtal med din chef. Du får hjälp att se Din kapacitet, Dina drivkrafter och Din kompetens du får också lära dig att formulera mål och göra en utvecklingsplan. Genom den självinsikt du uppnår kommer du också att kunna marknadsföra dig själv och din kompetens ännu bättre.

MÅL:

Målet är förutom att använda Din kompetens fullt ut, att hitta balans i livet och därmed få en ännu bättre livskvalitet.

INNEHÅLL:

  • Nulägesinventering
  • Självanalys — jag är
  • Myer Briggs Type Indicator
  • Resursinventering - jag kan
  • Karriärinriktning och drivkrafter
  • Jag vill - mål
  • Utvecklingsplan
  • Personlig marknadsföring


METOD:

Jag arbetar med frågor som du får reflektera över, övningar där du kartlägger din kompetens och vägledning i att formulera mål och utvecklingsplan.

TIDSÅTGÅNG:

Livs- och karriärplanering är en process som tar tid. Det tar c:a 7 - 10 timmar hos mig fördelade på 1,5 timma/tillfälle med en uppföljning efter c:a 6 mån.

Konceptet kan även genomföras i grupp under 4 dagar och 1 dags uppföljning.

KONSULT:

Madeleine Koserius, leg. Sjuksköterska, vård - och psykologilärare, utbildningskonsult i personlig utveckling. Certifierad i livs- och karriärutveckling av Ericsson Career Consulting 1997.

Uppdrag i livs- och karriärplanering åt Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Tullverket, Riksskatteverket, Polisen, Kriminalvården, Regeringskansliet, Länsförsäkringar, Åhléns, Företagsekonomiska Institutet mfl.