VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA!
Här får du veta mer om mig och min verksamthet som nu har flyttat till Glommen en liten fiskeby på Västkusten. Du kan också köpa en CD-skiva som jag har tagit fram i samarbete med musikern Björn Lager. Skivan är tänkt att fungera som ett redskap för mental och fysisk avslappning. Den är en hjälp i att öka din självkännedom, din livskvalitet och din effektivitet. Du kan även ha nytta av övningarna i konkreta sammanhang som när du förhandlar om din lön, är på väg in i svåra möten, konflikter eller spelar golf.

Du kan beställa skivan genom att skicka ett e-brev till mig. mk.utb@telia.com.


Madeleine Koserius är sjuksköterska, vårdlärare, psykologilärare, Steg 1 utbildad i psykodynamisk psykoterapi och Diplomerad symboldramaterapuet.


Jag arbetar med LEDARSKAPUTVECKLING, LEDNINGSGRUPPS-UTVECKLING, TERAPIER, personligutveckling, stress-stresshantering, kris-krishantering, konflikthantering,]coaching, livs- och karriärplanering samt "Balanserat ledarskap" Jag är ofta anlitad som "professionell samtalspartner".

Viktigt för mig är att lyssna in individens/gruppens behov och arbeta utifrån dem.

Företaget har uppdrag åt Falkenbergs Företagshälsovård, AFA, Bonnier, SCA, Ringhals, Regeringskansliet, Domstolsverket, Djurönäset, Ericsson, Länsförsäkringar AB, Swedish Match, Svenska Kyrkan, Kaupting bank, Företagsekonomiska Institutet, SCA, Kammarkollegiet, Sjöfartsverket, Previa, Botkyrkabyggen, Stora Sköndal, Sveriges Byggindustrier Service AB, Grant Thornton Sweden, kommuner mfl

Besöksadress Luntmakargatan 52 i Stockholm och Ernsta väg 4 i Glommen