Balanserat ledarskap ®

Ett ledarutvecklingsprogram för Dig som insett att Du måste börja med Dig själv om Du ska lyckas leda andra.

I vår kultur är vanan att ‘hänga’ upp tryggheten på yttre faktorer så stor att vi glömmer bort att utveckla den inre tryggheten. Den inre tryggheten hjälper oss att våga mer, kommunicera tydligare, hantera stress och ta tag i konflikter.
Saknas den inre tryggheten kan rädslan att inte bli omtyckt ta över och bli styrande om man inte får positivt gensvar från omgivningen. Den rädslan blir destruktiv eftersom den hindrar oss att sätta gränser när vi möter beteenden som inte är acceptabla.

Att utveckla din kraft och ditt mod att leda är en process som vi vill inspirera och följa Dig i. Första delen av processen handlar om självkännedom och Ditt inre ledarskap. Vi vill påvisa både de resurser och den kraft Du har och hur Du får tillgång till kraften. Andra delen handlar om hur Du använder Dig själv som ledare och hur Du tillämpar ledarskapet i konflikthantering, kommunikation, krishantering och stresshantering. Sammantaget leder processen till ökat mod att leda och till ett liv med ökad balans.

Vi vill ge dig insikt i ämnen som

LEDARSKAPETS GRUNDER
 • Människokunskap
 • Ditt inre ledarskap


LEDARSKAPETS VERKTYG
 • Mental träning
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Grupprocesser
 • Stress - stresshantering
 • Kris - krishantering


ATT LEDA
 • Coachande ledarskap
 • Idébaserat ledarskap
 • Processinriktat ledarskap
 • Leda och motivera i förändring


Målgrupp:
Ledare och presumtiva ledare från samma företag

Vi arbetar med utgångsläge från Din egen person och den miljö där Du verkar. Alltså spegla den verklighet där Du vistas och kan påverka.
Utveckling är ju som känt att odla det som redan finns. Vi vill ge Dig ett program för att utvecklingen ska bli så lyckat som möjligt för Dig i Din roll.

Vi samarbetar med uppdragsgivaren för att ”skräddarsy” processen utifrån den ledarprofil som företaget behöver.

Metod:
Samtal, gruppövningar, egna reflektioner, avslappningsövningar, bildövningar blandat med korta föreläsningar.

Vi vill inspirera till utveckling genom dialog.

Omfattning:
10 dagar under ett kalenderår upplagt på 2 dagar/tillfälle
Deltagarna får arbetsuppgifter med olika teman mellan seminariedagarna.

Vi vill ha ett individuellt samtal med varje deltagare för att stämma av behov och motivation innan processen startar. Vi avslutar processen med ett individuellt samtal.

Medarbetaren får ett certifikat efter genomgången process.

MK Utbildningskonsult AB
Madeleine Koserius
070 5482430
Mk.utb@telia.com
www.mkutbildningskonsult.se

Marknadsorientering AB
Joar Helgöy
0707568501
joarhelgoy@bredband.net
www.marknadsorientering.se