MENTAL TRÄNING
Med hjälp av mental träning får du redskap att använda din kapacitet på ett konstruktivt sätt, nå dina mål samt att må och fungera ännu bättre.

MÅL:
 • Att få kunskap om metoder för mental träning
 • Att praktisera metoderna
 • Att kunna använda metoderna i olika livssituationer som stresshantering och uppnå mål
 • Att må och fungera bättre
 • Att uppnå livskvalitet och effektivitet


KURSENS UPPLÄGGNING:
Korta föreläsningar som blandas med behovsorienterad och upplevelsebaserad inlärning. Dessutom blir det diskussioner, individuella övningar, gruppövningar, och bildövningar. Avslappningsövningar ingår vid flera tillfällen i programmet.

INNEHÅLL:
Introduktion med övningar för att ”lära känna varandra”
 • Mental träning – metoden
 • Självbild – mental träning
 • Tankens kraft
 • Automatiken
 • Positivt tänkande
 • Motivation - behov
 • Avslappning
 • Hitta inre lugn och tillit
 • Hitta lust och glädje
 • Att arbeta med inre bilder
 • Mål – målbilder
 • Tillämpning – mental träning och stress
 • Individuella önskemål


TIDSÅTGÅNG: 2 + 1 dag

KURSLEDARE:
Madeleine Koserius har arbetat med kurser i mental träning sedan 1986.
Hon är sjuksköterska, vård- och psykologilärare samt konsult i frågor som rör personlig utveckling, ledarskap, grupputveckling, stresshantering, livs- och karriärplanering mm.