”Där alla tänker lika, tänks det inte mycket” Voltaire.Tänka fritt, tänka nytt, tänka annorlunda skapar möjligheter för val. En del i ledarens roll är att välja mellan alternativ och fatta beslut. Denna process behöver synliggöras och vidareutvecklas så att ständiga förbättringar görs som kan leda till ökad lönsamhet och trivsel. Nyckelord som kundnytta och affärsmässighet är grundbegrepp som vi gärna vill lyfta fram i samband med ledningsgrupps –och ledarskapsutvecklingen. Förmågan att kunna välja och att våga fatta beslut förutsätter att ledarna har en inre trygghet och kunskap. Vår förmåga att skapa trygga utvecklingssituationer gör ledare öppna för att reflektera över sig själva. De får därigenom ett underlag att starta positiva utvecklingsprocesser från i sitt företag.

Vår värdegrund
 • Vi har en humanistisk människosyn vilken innebär att vi tror på människans kapacitet och förmåga att ta eget ansvar och att vilja utvecklas
 • Vi har respekt och ödmjukhet inför det som redan finns i företaget, så vi kommer inte med färdiga lösningar. Lösningarna finns redan och vi hjälper till att synliggöra dem.
 • Vi kommer inte med svaren utan vi kommer med frågorna som skapar de processer som leder till utveckling.


Vårt tillvägagångssätt
 • Vi försöker leva som vi lär. Vi har tryggheten inom oss inte i färdiga koncept.
 • Det är era behov som styr processen, inte våra.
 • Vi arbetar flexibelt utifrån kundens behov och förutsättningar, men vi sätter även gränser.
 • Vi arbetar utifrån ledstjärnor.
 • Våra material vill förtydliga vårt tänkesätt och är en hjälp för kunden att kunna reflektera vidare utifrån efter genomförd process.
 • Vi vill vara goda förebilder för hur man kan hantera människor i olika situationer.


Varför skall ni anlita oss
 • Vi arbetar med processer och utveckling som leder till förändring, inte med utbildning.
 • Vi utvecklar individer och grupper.
 • Vi odlar – tar till vara på det som finns och bidrar till att skapa en miljö där växande och utveckling är möjlig.
 • Vår specialitet är att skapa och leda processer mot överenskomna mål. Vägen i processen kan se olika ut beroende på individ, grupp och företag.