72 timmar - ett förtrollande möte med dig själv

Starkare självkänsla
Se dig själv i rollen som ledare och dina möjligheter att utvecklas för en ökad inre trygghet i ditt ledarskap

Energi och balans
I en avslappnande miljö, med rätt kost och en vacker natur kommer du i kontakt med din inre kapacitet som ger dig ökad kraft som håller

Långsiktig förändring
Du tar med dig hem konkreta verktyg och din egen handlingsplan för ökad självkänsla och ett mer
balanserat ledarskap

Vi inbjuder dig till det förtrollande mötet med dig själv, dina tankar, dina möjligheter och din inre stillhet. Låt livet, vardagen och dina relationer bli viktiga.

Ge dig själv 72 timmar (3 dagar) för att tillsammans med kvalificerade ledare reflektera över din ledarroll och livet. Du får hjälp till ökad insikt om livskvalitet, effektivitet och inspiration att utvecklas som ledare på nya sätt

Du har möjlighet till samtal både enskilt och i grupp. Gruppsamtalen utgår från utvalda teman. Du får prova på mindfulness, meditation, avslappningsövningar samt mental träning.

Före seminariestart vill vi möta dig för ett kort samtal. Vid detta möte gör vi en ömsesidig bedömning av om erbjudandet är rätt för dig utifrån vem du är och var i livet du befinner dig. Vi kommer att berätta om oss och om våra tankar. Du får möjlighet att få svar på de frågor som du kan ha inför vår gemensamma process.

Du har också möjlighet att välja den grad av anonymitet som du önskar inför våra sammankomster. Du får också den kurslitteratur som vi rekommenderar dig att ha tagit del av innan vi ses.

När du åker hem har du med dig:
  • Redskap för att bli en tryggare och bättre ledare
  • Självkännedom
  • Mer energi och balans
  • Egna övningar för avslappning
  • En plan för hur du går vidare med din egen utveckling
  • Certifikat i balanserat ledarskap

Varmt välkommen!

Madeleine Koserius
0705-48 24 30
Joar Helgöy
070-756 85 01
- 42 års samlad erfarenhet av att utveckla ledare och ledningsgrupper