PROFESSIONELL SAMTALSPARTNER

”Samtalen med dig har på ett positivt sätt förändrat mitt liv…….”
Detta citat är från en chef som 1997 genomgick livs- och karriärutveckling hos mig och som idag anlitar mig som samtalspartner.

Att ha möjlighet till reflektion tillsammans med en professionell och kunnig samtalspartner är värt mycket. Ibland räcker det att sätta ord på sina tankar och säga dem högt för att man ska få värdefulla insikter och hitta lösningar på problem. Lyssnarens erfarenheter och förmåga att ställa utvecklande och klargörande frågor kan leda till nya kliv i den personliga utvecklingen och den yrkesmässiga kompetensen.

Vid ett första möte får du berätta om dig själv och dina behov. Tillsammans formulerar vi sedan ett mål för samtalen. Kanske vill du förutom samtalet träna din förmåga att hantera kriser och andra stressande situationer eller genom avslappning och mental träning öka din mentala styrka. Du får möjlighet att knyta mental träning, stresshantering och avslappning till våra samtal. Du får även konkreta tips om hur du kan träna och må ännu bättre.