STRESSHANTERING

Mål:

Att få ökad kunskap om stress, stressreaktioner och utbrändhet
Att ge möjligheter till diskussion om den egna stressituationen
Att genom självkännedom öka förståelsen för sina stressreaktioner
Att lära sig olika tekniker för stresskontroll och stresshantering
Att utarbeta en personlig handlingsplan vad gäller stresskontroll/stresshantering

Metod:

Korta föreläsningar som blandas med behovsorienterad och upplevelsebaserad inlärning. Diskussioner, individuella övningar, gruppövningar, bildövningar. Avslappningsövningar ingår vid flera tillfällen i programmet.

Innehåll och uppläggning av kursen:

 • Introduktion med "lära känna varandra" övningar
 • Vilken kunskap är viktig för dig när det gäller stress ?
 • Från stress till utbrändhet
 • Vad är det som orsakar din egen stress?
 • Konsekvenser av stress
 • Självkännedom och stress
 • Att hitta lust och glädje i kropp och själ
 • Att hitta inre lugn och tillit
 • Tankens kraft — Mental träning
 • Vad kan du göra åt din egen stress?
 • Mål - handlingsplan


Tidsåtgång: Två dagar + 1 dags uppföljning.

Kursledare:

Madeleine Koserius sjuksköterska, vård- och psykologilärare samt konsult i frågor som rör personlig utveckling, ledarskap, grupputveckling, stresshantering, livs- och karriär-planering mm.