"SAMTAL KRING STRESS"

Mål:

Att få ökad kunskap om stress, stressreaktioner och utbrändhet.
Att ge möjlighet att diskutera kring den egna stressen.
Att ge möjlighet att diskutera om olika vägar att hantera och kontrollera stress.

Innehåll:
  • Från stress till utbrändhet.
  • Vad är det som orsakar den egna stressen?
  • Konsekvenser av stress.
  • Hur kan Ni göra för att må och fungera bättre?
  • Hur kan ni stödja varandra för att minska stressen på arbetsplatsen


Metod:

Föreläsning, samtal, diskussion och någon avslappningsövning

Förberedelse:

Det är bra om alla i gruppen funderar över hur den egna situationen ser ut vad gäller stress.

Samtalsledare:

Madeleine Koserius sjuksköterska, vård- psykologi lärare samt konsult i frågor som rör personlig utveckling, ledarskap, grupputveckling, stresshantering, livs-karriärplanering mm.