ÖKAD LIVSKVALITET - ÖKAD EFFEKTIVITET

Att växa och utvecklas som människa är idag viktigare än någonsin tidigare. Utveckling leder till ökad självkännedom, bättre självförtroende och självkänsla. Genom att se positivt på sin egen kapacitet är det lätt att finna positiva sidor hos andra. En positiv självbild är grunden för att våga ta ansvar, bli bättre på att kommunicera och hantera konflikter. För Dig som är chef ger utbildningen också redskap att plocka fram medarbetarnas resurser. Du får lära Dig mental träning som är en konkret och enkel metod att hitta sina styrkor och utveckla dem. Mental träning används alltmer inom många områden i samhället bl a för att utveckla effektivitet och arbetsglädje. Genom mental träning kan du lära dig att ta ledning över dina tankar och inre bilder och på så vis påverka framtida resultat. Det gäller resultat både i arbetslivet och privatlivet.

Mål: Att genom personlig utveckling

 • uppnå ökad effektivitet och livskvalitet
 • må och fungera bättre i såväl arbete som i privatlivet
 • bli medveten om och utveckla den egna personliga kapaciteten
 • formulera mål och målbilder


AXPLOCK UR INNEHÅLLET:

 • Effektivitet - livskvalitet - livsglädje
 • Du en resurs - självbild
 • Mental träning
 • Avslappning
 • Mål - målbilder
 • Stress - Stresskontroll - Stresshantering
 • Kreativitet - kreativ problemlösning
 • Grupprocesser - konflikthantering
 • Kommunikation


Till kursen finns ett kompendium och ett kassettband med avslappningsövningar.

All förändring sätter igång processer som tar tid. Därför är kursen upplagd på flera moment under en längre tid.