NÅGOT OM MIN BAKGRUND

- är mamma till Johan, Anna-Carin och Carl-Fredrik. Jag är mormor till Clara och Ida och farmor till Thea, Elsa och Gustav samt till Zoey.
- arbetar som konsult i egna företaget
- är en erfaren, engagerad och kunnig pedagog med mjuk framtoning som har förmågan att skapa en trygg atmosfär där människor känner sig viktiga och vågar vara sig själva.
- utgår från att människor mår och fungerar bättre om de blir sedda, hörda, delaktiga, bekräftade och respekterade
- har utarbetat kompendier och handböcker som är anpassade till olika målgrupper och användningsområden.
- startar processer som får människor att "växa", må och fungera bättre.
- lär ut avslappning och mental träning som möjliggör att man kan hantera sin stress och frigöra sin kapacitet.
-verkar för att åstadkomma bättre självkännedom, bli medveten om sina egna resurser för att kunna stärka sig själv och sina medarbetare och lyfta fram deras kompetens.