MERITFÖRTECKNING

Yrkeserfarenhet;
1. Nuvarande yrkesverksamhet:
Från 1992 utbildningskonsult i eget företag vars inriktning och affärsidé är att erbjuda olika koncept för personlig utveckling med utgångspunkt från bättre självkännedom och självkänsla.

2. Tidigare yrkesverksamhet
- Studiecirkelledare TBV, Nyköping 1989 - 1992
Personlig utveckling genom mental träning
- Studiecirkelledare Folkuniversitet, Nyköping 1986 - 1988
" Växa som vuxen"
"Kvinnor som vinner"
"Konsten att samtala"
- Vårdgymnasiet i Nyköping 1972 – 1992 (mellan 1969-1972 kortare vikariat)
Lärare i vårdämnen, psykologi samt dataansvar
Samtalsgrupper i “Att möta människor i kris”,
Personlig utveckling/handledarutbildning.
Utarbetade koncept för handledarutbildning
- Nyköpings lasarett 1966 - 1972
Sjuksköterska på medicinsk vårdavdelning, barnklinik, kvinnoklinik BB

Examina:
Psykologilärarexamen 1986
Vårdlärarexamen 1974 - 1975 3 terminer
Sjuksköterskeexamen, 1963 - 1966

Utbildningar:
Diplomerad symboldramaterapeut
Steg 1 utbildning i psykodynamisk psykoterapi
The Human Element, 2 kurser
Utbildning i MTR-i TM Teamroller 360° instrument som bygger på MBTI
Certifierad på Decision Dynamics Karriärmodellen
Psykodrama och sociodrama (Ålands Högskola) 7/10 kurser från
”Arbetsstilsanalys” 2 dagar, Synapsen, Trelleborg
Certifiering Myer-Briggs Type Indicator
Certifieringsutbildning i Livs- och karriärplanering Ericsson Career Consulting
“Förnyelse & inspiration” kurs i tillämpad Psykosyntes
Rekryteringsutbildning för Skolledare
Krishantering – debriefing utbildning
Aktivt klassföreståndarskap 1 poäng
Terapeutisk hållning - relationer - samtalskonst
Handledarutbildning i Mental träning
Pedagogik komplettering till 20 poäng
Universitetskurs i Gestaltterapi
Grundkurs B, 20 p i Psykologi
Grundkurs A1, 20 p i Psykologi

Material som jag har utarbetat:
”Planera ditt liv – din karriär”
- ett material för livs- och karriärplanering
"Ökad livskvalitet – ökad effektivitet"
- ett material för kompetensutveckling.
"Handbok för stödpersoner"
-ett material för stödpersoner inom Brottsofferjourernas Riksförbund.
CD- skiva med avslappningsövningar
"Balanserar ledarskap" ett material för ledaruteckling

Nätverk:
Sedan 1997 ingår jag i ett nätverk av konsulter som arbetar med metodutveckling inom livs- och karriärplanering.