INRIKTNING OCH AFFÄRSIDÉ

Företagets inriktning är att erbjuda olika koncept för utveckling. Utvecklingsprogram ”skräddarsys” utifrån de behov som finns hos enskilda, myndigheter och företag. Företaget har erfarenhet av utveckling av chefer, ledningsgrupper och medarbetare.

Utifrån min personliga kompetens förmedlar jag kunskap och erfarenheter. Idén är att vägleda människor så att de utifrån ett eget ansvar lär sig använda sin kapacitet och kreativitet på ett mera konstruktivt sätt.

Viktiga drivkrafter i arbetet är min positiva människosyn och tron på människors kapacitet. I konceptet ingår att få människor att lyfta på ”locket”, släppa fram sin inneboende kraft, se sin egen och andras styrkor, inse att ”bollen” är deras och att de genom att hitta sina positiva sidor kan formulera sina mål för framtiden. Med hjälp av redskapet mental träning kan de påverka sin livssituation, planera sitt liv och därmed få mera livskvalitet. Dessutom blir de mer effektiva utan att bränna ut sig. Detta är också viktiga delar i den livs- och karriärplanering som jag förmedlar.

Min vision är att människor som mår bra blir effektivare på arbetet och får ökad livskvalitet. Genom ökad självkänsla minskar vår rädsla för att inte bli omtyckt. Först då kan vi skapa en bättre värld.