UPPDRAG

Nedan följer en förteckning på flera av mina uppdragsgivare. Om du vill ha en mera fullständig lista över uppdrag och uppdragsgivare kan du skicka mail till mk.utb@telia.com

Företag:
AFA försäkring, Apoteksbolaget, Avega, Bonniers, Bauhaus, Botkyrkabyggen, Carlsberg, Djurönäset, FOI, Ericsson Telecom AB i Stockholm, Visby och Norrköping, Ericsson Radio System, Ericsson Business Consulting, Ericsson Career Consulting, Ericsson Components, Ericsson University, Ericsson Learning Cosulting mfl Ericsson bolag. ABB-CEWE AB Falkenbergs Företagshälsovård,
Flextronixs International, Fonusskolan, Fonus Academin, Fonus region Stockholm, Fora, Föreningssparbanken, Grant Thornton AB, Länsförsäkringar i Nyköping, Västerås, Stockholm, Örebro, Länsförsäkringar AB,
Connex, DHL, SCA Falkenberg, Ringhals, SAAB Military Aircraft, FFV, Åhléns

Kommuner och Landsting;
Flens kommun, Halmstads kommun, Borås kommun, Ale kommun, Gotlands kommun, Nyköpings kommun, Huddinge kommun. Landstinget i Södermanland

Departement och myndigheter:
Regeringskansliet och Jordbruksdepartementet.
Riksskatteverket, Skattemyndigheten, Tullverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, EFS - rådet, Domstolsverket, Kammarkollegiet

Övriga:
Försäkringskassan i Stockholm, Vällingby, Skärholmen, Södertälje, Älvsjö, Linköping
Hemvärnet
Ersta diakonianstalts Sjuksköterskehögskola
Medborgarskolan, TBV, Folkuniversitetet,
Brottsofferjourernas Riksförbund, Röda korset
Företagsekonomiska Institutet
Trygghetsrådet