FÖRETAGETS HISTORIA

Grunden till verksamheten lades redan under min tid som sjuksköterskeelev, då jag vid flera tillfällen uppmärksammade såväl vårdpersonalens som anhörigas svårigheter att möta människor i kris. Under min tid som vårdlärare fick jag möjlighet att starta samtalsgrupper med personalen på Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett, under temat “Att möta människor i kris”. Kurserna var mycket uppskattade och behovet av utbildning var stort. Därför startade jag 1987 ett företag för att på sikt kunna arbeta på heltid med utbildning och utveckling.

Företagets namn blev MK Utbildningskonsult och som logotype valde jag det kinesiska tecknet för kris som innebär både fara och möjligheter. En kris innebär en fara att fastna i någon av krisens faser men också möjligheten att växa och utvecklas som människa.
I såväl krishantering som personlig utveckling är självkännedom en viktig förutsättning för att gå vidare i livet.

Från 1987 bedrevs verksamheten på deltid ifrån Nyköping. År 1990 övergick jag från enskild firma till aktiebolag. År 1992 flyttade jag verksamheten till Stockholm där jag fortfarande är verksam. Numera har jag uppdrag över hela landet.
Sedan årskiftet 2009 - 2010 finns min verksamhet både i Glommen strax norr om Falkenberg och i Stockholm.