Ord från kunder

"Madeleine har förändrat mitt liv!"
"Livs - och karriärplanering" på Ericsson 1997

"1997 träffade jag Madeleine för första gången. Den gången gjorde vi min Livs- och karriärplan. Denna plan har sedan dess väglett mig genom karriären. När jag stått vid vägval har jag gått tillbaka till planen och funnit vägledning. Planen har även hjälpt mig att se och ta de tillfällen som dykt upp. Jag har sedan vår första träff mött Madeleine regelbundet och haft många stärkande och inspirerande samtal om livet och karriären. I dag är Madeleine min coach och våra samtal handlar framför allt om mental träning och hur man kan skapa balans i tillvaron. Vi träffas regelbundet och våra samtal stärker mig som person, chef och ledare. Med Madeleines vägledning och inspiration har jag vågat gå in och kunnat stärka andra i svåra situationer. Det är möjligt att jag har haft samma karriär utan Madeleines stöd. Jag är tryggare i mig själv i dag och att jag vågar agera mer efter mina känslor än vad jag skulle ha gjort utan Madeleine."

Mats Rosenqvist
VP Compensation & Benefits
Swedish Match AB"Ökad effektivitet - ökad livskvalitet" för chefer Ericsson Telecom 1994 - 1995
"Mitt möte med Madeleine gav mig både ny insikt och fördjupad kunskap. Det hon förmedlade har jag sedan dess tillämpat i både arbetsliv och privatliv. Stresshanteringsdelen uppskattade jag speciellt. Förmågan att i hektiska situationer slappna av genom mikropauser har jag genom åren tillämpat ofta.
Att arbeta med personliga målbilder är en annan lärdom Madeleine förmedlade och som har hjälpt mig mycket att hålla fokus på det som är viktigt.När sedan Madeleine förmedlar sitt budskap på ett så positivt sätt gav det för mig insikt i vikten av att ha arbetsglädje som ger livsglädje och kvalitet i livet."

P-O Sjöberg
MS EE, MBA
VD Blue Railing AB
Senior Consultant"Ökad livskvalitet - ökad effektivitet" 2002

"Bra och pedagogiskt upplagt innehåll där vi deltagare fick mycket stor
chans att ifrågasätta, diskutera och komma fram till personliga
lösningar"

Lisbeth Stendahl Riksdagen"En kurs som väcker tankar, känslor och engagemang. Rent ut sagt: lärdom som
jag har med mig resten av mitt liv"

Anita Kjellvås FOIFonus

"Under många har har vi samarbetet med Madeleine i vår utbildning. Dels i Personlig Utveckling, Att möta människor i sorg och i Ledarutbildning.

Samtliga medarbetare, ca 300, som genomgått utbildningar tillsammans med Madeleine, har uppskattat henne som person och inspiratör. Det finns många superlativer från deltagarna som delgivits Madeleine.

Madeleines styrka, som samarbetspartner, är att hon alltid är öppen för att ÒskräddarsyÓ innehållet så det anpassas till det verkliga livet och arbetet samt hennes lyhördhet och vaksamhet från deltagarnas ÒdagsformÓ.

Alltså, inte en konsult med färdiga frågor och svar, utan här ställs individen i centrum för att komma fram till: "Vad är bäst för mig, min familj och arbetet"".

Christina Roos
fd utbildningsansvarig FONUS
numera ansvarig för Medlemssekretariatet